Innsamling av data
Svein Thorrud har gjort en fantastisk jobb med å samle inn all informasjon som p.t. (2005.11.20) er lagret på sidene.