Initiativet til slektstevenet
Odd Johan Stenshorne inviterte til slektstevnet søndag 24. august 2003 i et samarbeid med Johan A. Stenshorne.